szukaj
A A A K
SmodBIP

Rys historyczny

Z dniem 31 grudnia 2000 roku uległ likwidacji Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej. Jego funkcje przej곂o Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które oprócz zarządu budynkami komunalnymi oraz budynkami przekazanymi mu na własność zajmie się też budowaniem nowych domów wielorodzinnych z udziałem środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W perspektywie zwiększy to dostępność do mieszkań oraz otworzy możliwości wejścia na rynek zarządu nieruchomościami podmiotów konkurencyjnych, a co za tym idzie obniżenie kosztów zarządu i zwiększenie jego efektywności.

Do końca 2000 roku zarząd komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz częściami wspólnymi nieruchomości gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe powstałe w wyniku sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom sprawowany był przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Po jego likwidacji funkcje Zakładu przejęło Brodnickie TBS Sp. z o.o. Obecnie zasób komunalny tworzy około 900 mieszkań. Liczba ta ciągle się zmienia w następstwie prowadzonej sprzedaży z jednej strony, z drugiej budowy nowych mieszkań.

W dniu 16 października 2000 roku przed notariuszem Wacławem Jankowskim w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy przy ul. Gajdy 1 stawili się reprezentanci Gminy ( Burmistrz i Zastępca Burmistrza Miasta Brodnicy ) i na podstawie uchwały Nr XXIV/ 285/2000 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 września 2000 roku spisali Akt Założycielski Brodnickiego TBS.Opublikował: Tomasz Grobelniak
Publikacja dnia: 09.05.2016
Podpisał: Tomasz Grobelniak
Dokument z dnia: 09.05.2016
Dokument oglądany razy: 3 469